Підтримка реформи децентралізації

Стислий опис проекту

Назва проекту: Підтримка реформи децентралізації в Україні
Замовник: Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
Країна: Україна
Політичний партнер: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального-господарства України (Мінрегіон)
Загальна тривалість: 2015 - 2020

Вихідна ситуація

Децентралізація та регіональний розвиток мають пріоритетне значення у політичному житті України. Після обрання Петра Порошенка на посаду Президента України на початку 2014 р. були розроблені численні проекти законодавчих актів, покликані створити правову базу для майбутніх реформ. Були внесені зміни до бюджетного та податкового законодавства, завдяки яким місцеві громади можуть збільшити власні доходи та покращити своє фінансове становище.

Реформа децентралізації наразі здійснюється непослідовно. Державні суб’єкти на національному, регіональному та місцевому рівнях не мають достатніх компетенцій та фінансових ресурсів для ефективного виконання своїх завдань та функцій. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, яке відповідає за реалізацію реформи децентралізації, наразі не в змозі достатньою мірою координувати процес реформи та транслювати цілі реформи та її очікувані результати. Ставлення до роз’яснювальної роботи серед громадян та залучення громадянського суспільства поки що є досить формальними. У представників місцевого самоврядування та громадянського суспільства немає можливості брати активну участь у процесі реформи та висловлювати свою думку щодо змісту.

Мета

Державні інституції на національному, регіональному та місцевому рівнях більш ефективно виконують свої завдання, пов’язані з процесом децентралізації. Комунальні послуги, за участі громадянського суспільства, стали краще відповідати потребам громадян.

Методи роботи

У фінансуванні проекту бере участь Європейський Союз; Польща, Данія та Швеція також беруть участь у загальній програмі. Проект надає освітні та консультаційні послуги, які, відповідно, допомагають забезпечити комунікаційні, інформаційні та координаційні компетенції на національному, регіональному та місцевому рівнях державного управління. Водночас, проект підтримує дієздатність та компетенції місцевих адміністрацій та сприяє прозорому веденню місцевих бюджетів.

Ще одним суттєвим внеском проекту є створення інституційних механізмів підтримки реформи децентралізації, до яких належать Центральний офіс реформ (ЦОР) на національному та регіональні офіси реформ (РОР) на регіональному рівні. Окрім цього, проект сприяє фаховому обміну між усіма рівнями управління, а також залученню громадянського суспільства та громадян до процесу реформи.

Координатори регіональних офісів реформ були призначені на основі національного конкурсу з прозорими умовами проведення – це є першим важливим кроком на шляху до створення необхідної інституційної структури та забезпечення сервісної функції офісів реформ для місцевих громад.