Консультування підприємств щодо енергоефективності (завершено)

Стислий опис проєкту

Назва: Консультування підприємств щодо енергоефективності
Замовник: Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини
Країна: Україна
Політичний партнер: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України        
Загальна тривалість: 2017 до 2021

Вихідна ситуація

Рівень енергоємності української економіки у 3–4 рази перевищує відповідний середній показник країн Європейського Союзу. Понад 40% енергоспоживання припадає на промисловість та торгівлю. В Україні існує понад 2 млн підприємств, більшість із них — малі та середні підприємства. На відміну від інших споживачів, комерційні клієнти сплачують ринкові, несубсидовані ціни за електроенергію та газ. Високі витрати на енергію обтяжують підприємства та знижують їхню конкурентоспроможність.

Потенціал енергозаощадження, особливо для малих та середніх підприємств, становить 30%–50%. При цьому, цей потенціал, а також заходи з підвищення енергоефективності ще не надто відомі в Україні. Тому ще не відбувається енергетична модернізація підприємств, яка б призвела до скорочення викидів парникових газів та зменшення залежності України від імпорту енергоносіїв.

Мета

Енергоефективна модернізація українських підприємств створює показові приклади скорочення викидів парникових газів.

Методи роботи

Щоб ініціювати енергетичну модернізацію українських підприємств та показати приклади впровадження заходів, спрямованих на збереження клімату, проєкт працює на трьох взаємопов’язаних рівнях:

  • Консультування підприємств. Проєкт надає підтримку українським асоціаціям, енергетичним агентствам, інститутам підвищення кваліфікації та іншим постачальникам послуг у розбудові ринку послуг та тренінгів з енергоефективності для компаній.
  • Пілотні заходи на обраних підприємствах. Пілотні заходи демонструють технічну та економічну доцільність окремих енергоефективних заходів та слугують зразком для поширення рішень, що допомагають заощадити енергію, в масштабах України. Проєкт надає консультації щодо впровадження.
  • Механізми стимулювання та програми сприяння. Проєкт консультує обрані міністерства, наприклад, Мінекономіки, та інші установи, зокрема Держенергоефективності, щодо розробки механізмів сприяння та стимулювання підвищення енергоефективності у компаніях.

Результати

Майже 100 компаній отримують від проєкту експерту підтримку у визначенні, плануванні та впровадженні заходів з підвищення енергоефективності. Було проведено енергоаудити для 69 компаній та запропоновано заходи, завдяки  яким можна загалом заощадити близько 85 ГВт-год енергії та 17 600 т CO2-екв. Для того, щоб ці підприємства могли одразу перейти до впровадження заходів, що потребують незначних інвестицій або не потребують жодних, їхні фахівці проходять практичне навчання з енергоефективності. Так близько 400 працівників підприємств (спеціалістів та керівників), отримають знання із енергоефективного застосування типових технологій, як наприклад, освітлення, стиснене повітря, парові котли тощо. 

Було створено три навчальні мережі енергоефективності (LEEN). Через них  учасники отримують підтримку у впровадженні та моніторингу заходів з енергоефективності та обмінюються набутим досвідом. Крім того, вони домовляються про спільні цілі з енергоефективності. Дві мережі вже підписали свої зобов’язання: до кінця 2020 року 24 залучені компанії хочуть заощадити 10 500 МВт-год енергії та зменшити викиди CO2 на 61010 т. 

Київська торгово-промислова палата отримала підтримку у запровадженні в Україні кваліфікаційної програми European EnergyManager (EUREM). 52 слухачі з підприємств та сервісних компаній успішно пройшли цей курс та отримали міжнародний сертифікат.

Additional information