Moldova flag
Moldova Map
  • Dezvoltare Socială
  • Stat și democrație
  • Dezvoltarea economică și generarea locurilor de muncă

Moldova

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) activează în Republica Moldova din numele Ministerului federal pentru cooperare economică și dezvoltare (BMZ) și al altor ministere federale germane începând cu1994. 

În 2014 a fost deschis Oficiul de țară GIZ în capitala țării, Chișinău. În prezent în țară activează 69 angajați naționali și 11 internaționali, precum și 1 experți integrați (date din 31.12.2021).

Moldova este una din cele mai sărace țări ale Europei. Actual populația sa alcătuiește 3.5 milioane, mai mult de jumătate din care locuiește în zonele rurale. Pe când în capitală există toate condițiile specifice unui oraș european, în unele sate încă lipsesc conexiunile la apă și surse de energie.

Aproape un milion din populația țării a părăsit teritoriul ei în căutarea unor condiții de trai mai avantajoase. Remitențele parvenite din veniturile moldovenilor angajați peste hotarele țării alcătuiesc 20% din PIB.

Situația politică din Republica Moldova rămâne în continuare instabilă. Separarea Transnistriei localizate în estul țării contribuie la instabilitatea națiunii. În țară este înregistrat un nivel înalt de corupție, atât în sectorul public, cât și în cel privat.

În iulie 2017 a intrat în vigoare Acordul de Asociere între Uniunea Europeană (UE) și Moldova, urmat de semnarea acordului de liber comerț. UE este, în prezent, cel mai mare partener de afaceri al țării. Guvernul Moldovei a adoptat, de asemenea, programul de reforme menite să alinieze legislația națională la standardele UE, o serie de reforme fiind deja implementată.

GIZ susține Republica Moldova în următoarele sectoare:

  • Dezvoltare economică durabilă
  • Buna guvernare

Cu scopul de a spori rezultatele economice ale Republicii Moldova, GIZ oferă țării o serie de servicii, printre care suport în îmbunătățirea climatului investițional pentru investitori locali și internaționali. GIZ oferă consultanță Guvernului în implementarea reformelor și îl asistă la lichidarea barierelor administrative și tehnice ce stau în calea investițiilor prin perfecționarea serviciilor existente.

Spre exemplu, zonele economice libere au fost create și se depun eforturi pentru a conecta, în mod rapid și ușor, spațiile companiilor la serviciile de apă, electricitate și infrastructura drumurilor.


Un alt proiect promovează introducerea unui program de formare profesională tehnică duală orientat spre cerere, astfel încât companiile să aibă în viitor suficient personal calificat.

Un alt domeniu prioritar de lucru este îmbunătățirea performanțelor în domeniul guvernării. GIZ colaborează, în acest context, cu partenerii moldoveni, cum ar fi autoritățile municipale și raionale, pentru a conecta rezidenții din regiunile rurale la serviciile de alimentare cu apă și canalizare, a introduce un sistem de eliminare a deșeurilor și a efectua lucrări de renovare eficientă a clădirilor publice. Activitățile de cooperare în domeniul dezvoltării a statului german în Moldova sunt cofinanțate de donatori precum UE, Agenția Internațională Suedeză de Cooperare în Dezvoltare (SIDA), Biroul de Cooperare al Elveției (SDC) și Guvernul României.

Additional information

Proiecte și programe