• Dezvoltare Socială
  • Stat și democrație
  • Dezvoltarea economică și generarea locurilor de muncă

Moldova

Personalul GIZ local

Angajați naționali: 91
Angajați internaționali: 15

(Actualizat la 31.12.2023)

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH activează în Republica Moldova din 1994 și are un oficiu de țară la Chișinău din 2014.

Moldova este una dintre cele mai mici țări din Europa. Pentru a stabili legături mai strânse între Moldova și Uniunea Europeană și pentru a impulsiona dezvoltarea țării au fost inițiate diverse reforme Cu toate acestea, mai mult de jumătate din cei 2,6 milioane de locuitori trăiesc încă în zone rurale, unele fără acces direct la apă și canalizare. La acestea se adaugă lipsa unei aprovizionări sigure cu energie și lipsa perspectivelor de angajare. Aproape o jumătate de milion de persoane au părăsit țara în căutarea unui loc de muncă.

Corupția este, de asemenea, larg răspândită și împiedică dezvoltarea corespunzătoare a țării, precum și consolidează inegalitatea socială, deoarece resursele nu sunt utilizate pentru o dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii.

În Moldova, GIZ operează în principal în numele Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ). Domeniile prioritare de cooperare sunt:

  • Dezvoltarea economică și ocuparea forței de muncă
  • Dezvoltarea urbană durabilă și infrastructura
  • Buna guvernare

GIZ promovează dezvoltarea economică în Moldova prin acordarea de suport specific regiunilor selectate și prin crearea de stimulente pentru investiții. De asemenea, GIZ este implicat în stabilirea formării profesionale duale în Moldova.  Formarea profesională oferă perspective pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și ajută întreprinderile să găsească personal calificat.

Cu scopul de a promova dezvoltarea urbană durabilă, GIZ colaborează cu autoritățile locale pentru a asigura servicii de bază îmbunătățite în zonele urbane și rurale. Astfel, GIZ pune accent pe dezvoltarea regiunilor selectate și oferă suport pentru crearea unei bazei juridice și instituționale pentru conectarea locuitorilor la sistemul de alimentare cu apă și canalizare, introducerea unui sistem de management a deșeurilor și renovarea clădirilor publice pentru a le face mai eficiente din punct de vedere energetic.

Împreună cu partenerii săi moldoveni, GIZ sprijină măsurile Guvernului și cele ale societății civile de prevenire a corupției: sensibilizează cetățenii cu privire la această problemă, consolidează capacitățile autorităților de resort și susține punerea în aplicare a Strategiei naționale de integritate și anticorupție. Acest lucru se face în cadrul convergenței UE și implementare Agendei 2030.

Additional information

Proiecte și programe