Moldova 2030: integrarea dezvoltării durabile în procesul de elaborare a politicilor

Descriere

Denumirea proiectului: Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030
Comandat de: Ministerul Federal al Germaniei pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ)
Tara: Republica Moldova
Agenția de executare: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Termen de executare: 2019 - 2022

Context

În luna septembrie 2015, Republica Moldova s-a angajat să implementeze  Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite (ONU) împreună cu alte 192 țări. La scurt timp după aceasta, Guvernul Republicii Moldova a constituit Consiliul Național de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă în vederea implementării la nivel național a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD).  Acest organ permanent supraveghează adaptarea, integrarea și implementarea Agendei 2030 și a obiectivelor sale.  Acesta include reprezentanți din cadrul ministerelor, Băncii Naționale, Biroului Național de Statistică, organizațiilor sindicale,  asociațiilor patronale și Congresului Autorităților Locale din Moldova.

În 2018, Consiliul a revizuit precedenta strategie de dezvoltare “Moldova 2020” pentru o aliniere mai puternică a obiectivelor sale cu Agenda 2030. Titlul de lucru al  acestui proiect de document este „Moldova 2030” și acesta acordă prioritate următoarelor patru domenii: 

  1. Dezvoltare economică durabilă și favorabilă incluziunii
  2. Capital uman și social robust  
  3. Instituții oneste și eficiente 
  4. Mediu ambiant sănătos 

Proiectul ”Moldova 2030” include zece obiective de dezvoltare durabilă pe care Republica Moldova urmează să le atingă până în 2030. Spre deosebire de anii precedenți, accentul nu mai este pus pe dezvoltarea economică, dar pe oameni. Drept rezultat,  strategia oferă un cadru global pentru implementarea atât a Agendei 2030, cât și a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.  În 2020, Republica Moldova a prezentat primul său Raport de evaluare voluntară națională privind implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în cadrul Forumului Politic de Nivel Înalt  (FPNÎ) pentru dezvoltarea durabilă .

Cu toate că Guvernul Republicii Moldova susține implementarea Agendei 2030 la nivel național, există în continuare o lipsă de abordări specifice pentru acest proces. Acest fapt se întâmplă, în mare măsură, din cauza că nu există structuri corespunzătoare pentru planificarea și monitorizarea acestuia în conformitate cu Agenda 2030. Aceasta înseamnă că premisele pentru elaborarea politicilor bazate pe fapte nu sunt îndeplinite, iar implementarea acestora a fost până acum bazată pe logica Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Există riscul ca, caracterul global al Agendei 2030 și a principiilor acesteia să nu fie luate în considerare.

Scopul Proiectului 

Consolidarea structurilor și competențelor pentru implementarea cu succes a Agendei 2030 în Republica Moldova.

Abordare

Pentru realizarea obiectivului, proiectul se va axa pe obținerea următoarelor trei  rezultate, care se complementează reciproc:

  • Rezultat 1 – Planificare: Autoritățile publice centrale și locale au instituite sisteme corespunzătoare pentru implementarea Strategiei de dezvoltare ”Moldova 2030”.
  • Rezultat 2 –  Monitorizare: Actorii relevanți dispun de capacități mai dezvoltate pentru a utiliza date de evaluare din surse oficiale și alternative în activitatea lor.  
  • Rezultat 3 – Implementare: Prioritățile selectate din  Strategia ”Moldova 2030” sunt implementate într-o manieră inovativă și eficientă. 

Procesele de planificare și monitorizare se influențează reciproc, întrucât planificarea eficientă necesită date și informații care sunt actualizate permanent. De asemenea, Guvernul Republicii Moldova participă la planificarea și implementarea proiectelor pilot inovative în cadrul Rezultatului 3, care permite actorilor guvernamentali să utilizeze datele generate pentru îndeplinirea cerinței de raportare națională sau în vederea dezvoltării ulterioare.  

Proiectul este orientat spre alinierea proceselor la nivel de legislație, administrație și planificare la principiile Agendei 2030 pe termen lung.  Prin urmare,  obiectivele de dezvoltare urmează să fie transpuse în politicile naționale, iar ulterior pot fi formulate în mod specific de către fiecare minister în parte. Mai târziu, regiunile și autoritățile locale vor utiliza acest cadru pentru dezvoltarea locală. Procesul de evaluare și implementare este realizat în colaborare și în conformitate cu următoarele principiile: “nimeni nu este lăsat în urmă”, responsabilitate partajată, responsabilizare, abordare integrată și  acceptare generală.

Additional information