ЄС і GIZ підписали угоду на 15,5 млн євро про підтримку малого й середнього бізнесу в Україні/EU and GIZ have signed an agreement worth EUR 15,5 million to support Ukrainian small and medium-sized enterprises

Please scroll down for the English version

Європейський Союз і Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підписали угоду про реалізацію нового проєкту задля підвищення конкурентоспроможності малих і середніх підприємств та сприяння їхнього виходу на міжнародний ринок. Проєкт реалізує GIZ за дорученням уряду Німеччини. Він спрямований на підтримку українських малих і середніх підприємств, а також на подолання негативних наслідків пандемії COVID-19. Загальний бюджет проєкту охоплює внесок ЄС у розмірі 15,5 млн євро й внесок Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини в розмірі 2,7 млн євро додатково до вже виділених 6,3 млн євро на розвиток торгівлі в Україні. Проєкт триватиме до середини 2024 року.

«Даний проєкт є частиною пакету підтримки в боротьбі з наслідками пандемії COVID-19, який ЄС мобілізував на початку весни для допомоги Україні. Його метою є надання інструментів практичної підтримки малим і середнім підприємствам, які мають допомогти бізнесу пройти через цю кризу й покращити перспективи розвитку після її завершення»,– повідомив Фредерік Куне, керівник відділу програм співробітництва Представництва ЄС в Україні.

«Малі та середні підприємства є рушійною силою української економіки. Ми із задоволенням приєдналися до ініціативи Європейського Союзу щодо підвищення конкурентоспроможності та сприяння виходу на міжнародні ринки українських малих і середніх підприємств. Дану ініціативу ми підтримуємо в межах нашого доручення від уряду Німеччини зі сприяння розвитку торгівлі між Україною та Європейським Союзом. У нинішній ситуації пакет заходів для підтримки українських малих і середніх підприємств, спрямованих на подолання наслідків COVID-19 має особливо важливе значення", – наголошує Бернадетт Ной, регіональна директорка GIZ Україна, Білорусь.

Аби надати українським малим і середнім підприємствам оперативну підтримку в умовах загострення пандемії проєкт розпочне свою діяльність з надання консультаційних через новостворені COVID-19-Бізнес-Клініки та з грантової підтримки, спрямованої на відновлення бізнесу від негативних наслідків пандемії. Це партнерство є частиною колективної відповіді #TeamEurope на економічні виклики, спричинені  COVID-19.

Очікується, що з 2021 року проєкт налагодить повноцінну роботу, метою якої є підтримка місцевих громад у створенні сталих екосистем для розвитку малих і середніх підприємств, запровадження довгострокових заходів з інноваційної допомоги бізнесу та сприяння виходу українських малих і середніх компаній на міжнародні ринки.

The European Union and the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH have signed an agreement on the new project “EU4Business: SME Competitiveness and Internationalisation”. The project will be implemented within GIZ’s trade promotion activities on behalf of the German Government. It aims to support Ukrainian small and medium-sized enterprises as well as to mitigate the negative impact of the COVID-19 pandemiс. The European Union allocates EUR 15.5 million for the project which will be jointly financed with BMZ which contributes EUR 2.7 million in addition to its EUR 6,3 million already available for trade promotion in Ukraine. The project is to run for 3.5 years.  

 “This project is part of the COVID-19 response package that the EU has mobilised in early spring to help Ukraine. It aims to provide practical support instruments to SMEs to guide them through the crisis and strengthen their prospects for successful development once it is over”, – says Frederik Coene, Head of Cooperation, EU Delegation to Ukraine.  

“Small and medium-sized enterprises are the driving force of the Ukrainian economy. We are pleased to implement the European Union's initiative on SME competitiveness and internationalization within our commissions by the German government on fostering trade between Ukraine and the EU”,– stated Bernadette Neu, Regional Director of GIZ Ukraine, Belarus. 

To provide quick support to Ukrainian SMEs during the COVID-19 pandemic, the project will start with advisory measures through newly developed COVID-19 Business Clinics and grant support targeted at the recovery of SMEs from the negative economic impact of the pandemic. This partnership is part of the #TeamEurope collective response to the economic challenges of partner countries caused by the COVID-19 pandemic. 

 From 2021 onwards, it is expected that the project will be able to unfold the normal life activities, supporting local communities in building sustainable SME ecosystems and promoting innovation and internationalization of SMEs.