Savjetovanje u vezi s energetskom efikasnošću

Opis projekta

Naziv: Savjetovanje u vezi s energetskom efikasnošću
Nalogodavac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ)
Nosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MoFTER)
Zemlja: Bosna i Hercegovina
Period trajanja projekta: 2010–2016.

ba-holzabfaelle-fuer-fernwaerme

Kontekst

Iako Bosna i Hercegovina raspolaže velikim energetskim izvorima i iako je jedna od malobrojnih balkanskih zemalja koje izvoze električnu energiju, snabdijevanje električnom energijom nije održivo. Zbog neefikasne upotrebe raste potrošnja električne energije. Drvo i ugalj kao goriva dovode do zagađenja zraka.

Za promjenu ovakve situacije nedostaju politički okvir, smjernice i programi podrške, ali i znanje i praktično iskustvo na državnom i općinskom nivou. Umrežavanje i saradnja učesnika u ovome su na veoma niskom nivou, tako da za sada ne postoji državna energetska strategija. Potencijali energetske efikasnosti na lokalnom nivou u cijeloj se zemlji nedovoljno koriste. Istovremeno su općine važni zagovarači teme energetske efikasnosti, jer efikasna upotreba energije ne doprinosi samo zaštiti okoliša, već također rasterećuje ograničene općinske budžete.

Cilj

Ojačana je uloga općina kao pokretačke snage za provedbu mjera energetske efikasnosti.

Pristup

Projektni nosilac je državno Ministarstvo vanjskih poslova i ekonomskih odnosa (MoFTER), čije je sjedište u Sarajevu. Važni partneri za provedbu su odabrane općine u oba entiteta, općinska udruženja i ministarstva za energiju i građevinu iz oba entiteta u zemlji te druge institucije relevantne za oblast energije, kao što su, naprimjer, univerziteti.

Centralni dio projekta su usluge savjetovanja i obuke za općine i ministarstva te podrška strukturalnim mjerama u cilju uspostavljanja i vođenja općinskog sistema za upravljanje energijom. U to, naprimjer, spada poboljšanje međuresorne saradnje relevantnih radnih jedinica, kao što su odjeli pri gradskim upravama nadležni za vodosnabdijevanje, upravljanje zgradama ili gradsku rasvjetu.

Savjetodavne usluge omogućavaju općinama da koriste relevantne instrumente za prikupljanje, analiziranje podataka i planiranje, kako bi identificirale potencijale za poboljšanje energetske efikasnosti te planirale i provele odgovarajuće mjere. Općinskim udruženjima te drugim institucijama i mrežama relevantnim za sektor energije pruža se podrška prilikom sistematske analize rezultata i iskustava vezanih za upravljanje energijom te pri diseminaciji i upotrebi instrumenata. Usluge savjetovanja pružaju se relevantnim ministarstvima prilikom izrade i provedbe odgovarajućih zakona i propisa vezanih za oblast energije.

Projekt stvara platforme za dijalog između političkih donosilaca odluka i stručnjaka za energiju. Tako se iskustva čine dostupnim za druge općine i uključuju u prijedloge čija provedba općinama omogućava da stvore ekonomske, pravne i tehničke uvjete za poboljšanu energetsku efikasnost.

Učinak

  • Znatno su se poboljšali znanje i vještine planiranja i provedbe mjera za poboljšanje energetske efikasnosti niza učesnika u projektu, naprimjer predstavnika općinskih udruženja i općina,.
  • Pilot-općine koje su dobile podršku projekta uvele su akcione planove za održivu upotrebu energije u skladu s evropskim standardima (Sustainable Energy Action Plans, SEAPs). Prvi uspjesi, kao što je smanjenje emisija CO2, već su postignuti.
  • Načelnici određenih općina redovno se sastaju u cilju razmjene iskustava o tehničkom uvođenju mjera energetske efikasnosti i mogućnostima političke i finansijske potpore.