Створення енергетичних агентств

Стислий опис проекту

Назва: Створення енергетичних агентств в Україні
Замовник: Федеральне міністерство довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини (BMUB)
Країна: Україна
Політичний партнер: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Загальна тривалість: 2014 - 2017

Україна. © GIZ

Вихідна ситуація

Підвищення енергоефективності має велике значення для України. «Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» передбачає зниження енергоємності на 20% у порівнянні з 2008 р. та наближення відповідних показників до стандартів ЄС. Для виконання цього завдання необхідно, перш за все, підвищити рівень безпеки енергопостачання, зменшити залежність України від нестабільного імпорту енергоносіїв та горючих корисних копалин, знизити виробничі витрати та витрати на енергозабезпечення. Щоб досягти цілей з енергоефективності, необхідно відповідним чином розробити політичні програми та норми для їх практичної реалізації. У регіонах та муніципалітетах існує нагальна потреба у впровадженні заходів з енергоефективності.

Мета

В Україні визначено потенціал для заощадження енергії та підвищення енергоефективності, а також реалізовано відповідні заходи з заощадження енергії. Завдяки цьому знижено викиди шкідливих газів у атмосферу.

Методи роботи

За дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини (BMUB), GIZ надає Уряду України консультаційну підтримку у створенні на національному рівні належних правових рамкових умов, які сприятимуть реалізації заходів з енергоефективності на муніципальному рівні. Окрім цього, GIZ надає підтримку двом регіонам у створенні енергетичних агентств у форматі пілотних проектів. Ці агентства повинні забезпечувати консультаційний супровід відповідним муніципалітетам з питань реалізації заходів з енергоефективності та заощадження енергії у їх громадах.

Підвищення рівня енергоефективності визнано важливим напрямком роботи на державному рівні в Україні, але в усіх питаннях бракує фахових, інституційних та особистих знань. Тому GIZ надає Уряду України консультаційну підтримку у подальшій розробці політичних рамкових умов у сфері енергоефективності на національному рівні. Задля реалізації проектів з енергоефективності на місцевому рівні та привернення уваги громадськості до питань енергозабезпечення, партнери отримують підтримку у створенні енергетичних агентств.

Нагальна потреба у діях існує не лише для промисловості, але і для державного управління та житлового будівництва. Відповідальні особи недостатньо обізнані з можливостями підвищення енергоефективності та зниження витрат енергії. Бракує можливостей для отримання нейтральної консультаційної підтримки. Як правило, ані провайдери відповідних послуг, ані їх клієнти не знають, які рішення, доцільні з технічної та фінансової точок зору. Часто відсутні можливості для отримання фінансування, або ж через брак досвіду не вдається використати їх у повній мірі. Брак знань та відсутність попиту на відповідні послуги та продукти заважають розвитку ринку у сфері енергоефективності.

Результати

За підтримки проекту місто Одеса створило перше муніципальне енергетичне агентство (ОМЕА). За дорученням Одеської міської ради та за підтримки Проекту OMEA впроваджує систему муніципального енергомоніторингу у більш ніж 500 будівлях Одеси, в яких опалення фінансується за рахунок міського бюджету. За рахунок запуску системи моніторингу енергоспоживання очікується одразу близько 5% заощадження енергії. Окрім створення системи енергетичного менеджменту, ОМЕА також вдалося отримати майже 500 000 євро міжнародного фінансування для модернізації трьох міських дитячих навчальних закладів. На національному рівні дослідження та аналізи, підготовлені проектом, слугують базою для важливих реформ у сфері енергоефектитвності. Різні міністерства, а також Кабінет Міністрів України посилаються на їхні рекомендації та висновки.