Otvoreni regionalni fond – Promocija spoljne trgovine

Kratak opis projekta

Naziv projekta: Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Promocija spoljne trgovine
Nalogodavac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, BJR Makedonija, Crna Gora, Srbija
Politički nosilac: Regional Cooperation Council (RCC)
Trajanje projekta: 2013. do 2017. 

Content related image

Polazna situacija

Zemlje Jugoistočne Evrope su u protekle dvije decenije ostvarile značajan napredak na polju ekonomske i političke transformacije, integracija u svjetsku ekonomiju i približavanja Evropskoj uniji. Međutim, i pored neospornog napretka, ovaj region se i dalje suočava sa velikim izazovima. Ekonomski se i dalje nalazi daleko iza država EU. Regionalna saradnja nudi ogroman potencijal za prevazilaženje ekonomskih izazova. Zaključivanja Sporazuma o slobodnoj trgovini u ​​Centralnoj Evropi CEFTA 2006. godine bio je važan korak u pravcu regionalne ekonomske saradnje i približavanja Evropskoj uniji. Neophodno je da se ustraje na ovom putu. Međutim, uprkos primjetnom napretku u sprovođenju Sporazuma o zoni slobodne trgovine, brojne barijere i dalje ometaju trgovinu u regionu i sa Evropskom unijom i negativno se odražavaju na konkurentnost, ekonomski rast i zapošljavanje. Dalje smanjenje postojećih barijera trgovini i olakšanje trgovine predstavlja izazov za regionalnu saradnju. Sve u svemu, potencijal regionalne saradnje za unapređenje uslova za trgovinu i konkurentnost u regionu i dalje ostaje nedovoljno iskorišćen.

Cilj

Institucije relevantne za ekonomiju i trgovinu u zemljama Jugoistočne Evrope uspešno koriste regionalnu saradnju kao instrument za unapređenje okvirnih uslova za konkurentnost i slobodnu trgovinu.

Način djelovanja

Otvoreni regionalni fond -Promocija spoljne trgovine (ORF FT) podržava projekte regionalne saradnje, čiji je cilj unapređenje uslova za slobodnu trgovinu i konkurentnost u regionu. Finansirani projekti uključuju partnere iz najmanje tri zemlje u regionu, sa kojima se projekti zajednički planiraju i implementiraju. Projekti umrežavaju uključene partnere i kod uključenih institucija i pojedinaca izgrađuju neophodne vještine i znanja, kako bi zajedničkim snagama ubrzali uklanjanje trgovinskih barijera i olakšali trgovinu u regionu, kao i sa EU. Uspješni počeci iz Jugoistočne Evrope i Evropske unije prenose se putem regionalne saradnje kako bi se postiglo poboljšanje na nivou država. Partneri su u prvom redu državni organi nadležni za trgovinu i Sporazum o slobodnoj trgovini, subjekti iz privatnog sektora i regionalne mreže državnih i privatnih institucija.

Rezultati

Djelovanjem ORF FT ministarstva ekonomije i drugi organi su u stanju da bolje određuju prioritete i time smanje trgovinske barijere. U saradnji sa ministarstvima ekonomije navedenih zemalja, ustanovljen je, na primjer, sistem prijavljivanja, pomoću kojeg države mogu prijaviti i pratiti trgovinske barijere. To povećava transparentnost i stvara pritisak na vlade da uklone te barijere. Bolje usluge za trgovinska preduzeća još jedan su rezultat djelovanja ORF FT-a. Tako CEFTA- trgovinski portal, koji je nastao uz podršku ORF FT-a, sa samo nekoliko klikova omogućuje preduzećima pristup svim relevantnim podacima u pogledu uvoza i izvoza roba, čime preduzeća štede vrijeme i novac. Konačno, regionalna saradnja je uspostavljena kao uspješan instrument za ostvarivanja zajedničkih interesa.

Content Image

Tako npr. IT-udruženja iz regiona sarađuju i zajednički plasiraju svoje proizvode na evropskim ciljnim tržištima. Navedeni primjeri ilustruju kako se radom ORF FT-a, s jedne strane, unapređuju uslovi za trgovinu i konkurentnost, a, s druge strane, ostvaruju napreci u pogledu približavanja Evropskoj uniji.