Program stipendija njemačke privrede Zoran Đinđić

Kratak opis programa

Naziv: Program stipendija njemačke privrede Zoran Đinđić
Nalogodavac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Država: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Hrvatska, BJR Makedonija, Crna Gora, Srbija
Ukupno trajanje projekta: 2014. do 2016. godine 

Content related image

Polazna situacija

Program je nastao 2003. godine, nakon atentata na srpskog premijera Zorana Đinđića. U to vrijeme je Odbor njemačke privrede za Istočnu Evropu (OA) pokrenuo u saradnji sa Saveznim ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) program stipendija Zoran Đinđić. Cilj je bio da se sačuva nasljeđe premijera i narodu Srbije i drugih zemalja u region i da se na taj način region približi Evropskoj uniji.Region Zapadnog Balkana je i dalje veoma pogođen nezaposlenošću mladih. Istovremeno, kompanije se suočavaju sa manjkom stručnih kadrova kao glavnom preprekom u njihovom poslovanju. Zbog nedostatka prakse u okviru univerzitetskog obrazovanja, visoko obrazovani kadar često ne raspolaže praktičnim znanjem neophodnim za uspješan početak karijere. Njihovo znanje i vještine u nedovoljnoj mjeri odgovaraju potrebama poslodavaca.

Cilj

Znanja i vještine diplomaca osnovnih i master studija sve više odgovaraju zahtjevima poslodavaca.

Način djelovanja

Program stipendija njemačke privrede namijenjen mladim apsolventima i studentima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova,BJR Makedonije, Crne Gore i Srbije nudi mogućnost boravka u vodećim njemačkim preduzećima u trajanju od jednog do šest mjeseci. Stipendisti imaju priliku da se upoznaju sa korporativnom kulturom u Njemačkoj i nauče metode upravljanja i modernu organizaciju rada.

Nakon boravka u Njemačkoj, stipendisti se vraćaju u svoje matične zemlje i tamo primjenjuju stečeno znanje i vještine. Stečenim iskustvima i kontaktima jačaju ekonomski razvoj u svojim matičnim zemljama i unapređuju bilateralne odnose sa Njemačkom, ali i ekonomske odnose u okviru regiona. Da bi ovaj potencijal nakon povratka mogao da bude i dalje korišćen, Odbor za Istočnu Evropu zajedno sa Fondacijom dr Zoran Đinđić brojnim svojim aktivnostima podržava mrežu alumnista u zemljama regiona.

Razmjenom i s time povezanom mrežom alumnista, program daje značajan doprinos regionalnom pomirenju, jača ekonomske odnose i uspostavlja međusektorsku mrežu mladih, otvorenih naraštaja širom regiona.

Rezultati

Nakon tri uspješne godine realizacije stipendijski program je u periodu od 2007. do 2009. godine proširen na sve zemlje Zapadnog Balkana.

Od 2004. godine, više od 80 kompanija je primilo 450 stipendista na dalje usavršavanje.
Stipendisti u svojoj radnoj svakodnevici svoja iskustva objedinuju sa njemačkom kulturom poslovanja. Program na taj način značajno doprinosi stručnom usavršavanju mladih ljudi koji razmišljaju šire i koji žele da učestvuju u ekonomskom razvoju svojih domovina. Posljednjih godina je uspješno uspostavljena mreža koja obuhvata preko 580 članova, od kojih je 300 aktivno u lokalnim klubovima alumnista.

Content Image

Studija o efektima iz 2012. godine pokazuje da je od 250 ispitanika, više od polovine (53,1 %) nastavilo svoje studije nakon povratka u svoje matične zemlje, dok je 41,1% povratnika odmah našlo radni angažman. Treba istaći da program ima snažan uticaj na razumijevane u regionu. 84% ispitanika je izjavilo da su svoje regionalne veze i umreženost ojačali kroz program stipendija. Time program stipendiranja daje značajan doprinos regionalnom razumijevanju.
Novostečeni odnosi na profesionalnom planu su na sličnom nivou, kao i novoformirane društvene veze. Sve zemlje regiona su jednako zastupljene. 

Additional information