Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu –Biodiverzitet

Kratak opis projekta

Naziv projekta: Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Biodiverzitet
Nalogodavac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlje: EU-zemlje pristupnice iz jugoistočne Evrope i Hrvatska kao mentor
Trajanje: 2015. do 2018.

Izazov

Jugoistočna Evropa ima iznimno bogatu biološku raznolikost i ima razne ekosisteme, od mediteranskih obalnih područja preko rijeka, šuma i stepskih područja do alpskih visokih planina.

Veliki broj flore i faune koja se ovdje pojavljuje je endemska u zemljama Zapadnog Balkana. Tu je i natprosječno obilje agrobiodiverziteta. Ipak, važnost vrsta i raznolikosti ekosistema

i genetske raznolikosti na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou je nedovoljno obuhvaćena i stoga nije primjereno zaštićena i pravilno integrirana u planove razvoja.

 Ulazak u Evropsku uniju (EU) je zajednički cilj zemalja Jugoistočne Europe (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija). Pritom posebno provođenje složenog i međusektorskog evropskog zakona o zaštiti okoliša stavlja zemlje saradnje pred velike izazove. Osnovni elementi evropskog zakona o zaštiti okoliša po pitanju biološke raznolikosti su Direktiva o pticama i Direktiva o očuvanju prirodnih staništa i flore i faune kao i Strategija biološke raznolikosti EU 2020 koja je usvojena 2011. godine. S obzirom da je početna situacija veoma slična, zemlje kandidatkinje mogu učiti od iskustva Hrvatske koja je najmlađa članica EU. Iako zemlje Jugoistočne Europe već mogu pokazati prve vidljive uspjehe u stvaranju političkih i zakonskih okvira za održavanje njihovog biodiverziteta, provođenje na operativnom nivou je i dalje nedovoljno. Postoje značajni nedostaci kod provođenja direktiva EU, npr. na području označavanja zaštićenog područja i upravljanja,  ali i u izvršenju drugih regulatornih instrumenata, kao na primjer kod primjene procjene utjecaja na okoliš kao i kod prikupljanja i korištenja podataka o biološkoj raznolikosti. Prema tome, postoje i nedostaci kod integracije pitanja koja su povezana s biološkom raznolikošću u relevantne procese odlučivanja u svrhu formuliranja politika, strategija ili investicijskih planova. Na kraju krajeva, klimatske promjene sve više prijete biološkim resursima.

Cilj

Osnažena regionalna saradnja u Jugoistočnoj Evropi, doprinosi provedbi Strategije biološke raznolikosti EU 2020.

Naš pristup

Planiranje i provođenje projekta Otvoreni regionalni fond Biodiverziteta (ORF BD) je vršeno tako da bi se izbjegavali sukobi i pokazuje i podržava mogućnosti učestvovanja civilnog društva. ORF BD potiče regionalnu saradnju organizacija koje su relevantne za biološku raznolikost - posebno ministarstva i agencija  za zaštitu okoliša,  ali i ministarstva koja se bave prirodnim resursima, uključujući šumarstvo i poljoprivredu, općinskih uprava, akademskih ustanova i istraživački instituti kao i nevladine organizacije za zaštitu okoliša. To je učinjeno kroz provođenje regionalnih podprojekata  koje uključuju najmanje tri zemlje. ORF BD pritom usko sarađuje s postojećim regionalnim inicijativama i mrežama i podržava stvaranje partnerstva u svrhu postizanja učinaka i održivosti.

Rezultati

 • Regionalna radna grupa za biodiverzitet pokrenuta je u okviru Regionalne radne grupe za zaštitu okoliša (REWG)  pod vodstvom Regionalnog vijeća za saradnju (RCC)
 • Uspostavljena je Regionalna mreža kvalificiranih, za biodiverzitet relevantnih organizacija civilnog društva (BioNET)
 • Umrežavanje stručnjaka za biodiverzitet u regiji, uključujući podršku mreži za zaštitu prirode koja je u nastajanju (BalkaNatureNet)
 • Osnovne procjene o upravljanju informacijama i izvještavanju o biodiverzitetu (BIMR) u svim zemljama Jugoistočne Evrope razvile su osnovne regionalne smjernice za poboljšane sisteme, uključujući rodne aspekte izvještavanja
 • Serija obuke o konceptu ocjenjivanja i vrednovanja usluga ekosistema u svrhu povećanja kapaciteta resursa osoba iz vladinih i nevladinih organizacija
 • Regionalne pilot studije slučaja usluga ekosistema  u prekograničnim područjima su razvijene i pokrenute
 • Parlamentarne grupe i odbori u regiji su se povezali kako bi podigli svijest i znanje o biodiverzitetu i uslugama ekosistema
 • Poticanje uključivanja aspekata biodiverziteta u regionalno relevantne procese i inicijative sektorske politike (npr. turizam, obnovljive izvore energije, šumarstvo, agrobiodiverzitet)
 • Pokretanje podrške za provođenje Zajedničke vizije hotspota biodiverziteta na području Prekograničnog ekosistema planine Šare na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou
 • Formalizirano partnerstvo za saradnju s međunarodnim, za biodiverzitet relevantnim organizacijama, kako bi zajednički iznijeli regionalne prioritete za održive rezultate
 • Jačanje regionalnog znanja i sposobnosti da se odgovori na ciljeve, instrumente i procese u vezi sa biodiverzitetom, a koji su relevantni za CBD i EU (npr. usklađenost sa Aichi ciljevima, međuvladinom platformom za biodiverzitet i uslugama ekosistema)