Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Provedba sporazuma u oblasti biodiverziteta

Kratak opis projekta

Naziv projekta: Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Provedba sporazuma u oblasti biodiverziteta
Nalogodavac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlje: EU-zemlje pristupnice iz jugoistočne Evrope i Hrvatska kao mentor
Trajanje: 2015. do 2021.

Izazov

Jugoistočna Evropa ima iznimno bogatu biološku raznolikost i obiluje raznim ekosistemima, od mediteranskih obalnih područja preko rijeka, šuma i ravničarskih predjela do alpskih visokih planina. Veliki broj biljnih i životinjskih vrsta je endemski u zemljama Zapadnog Balkana, što znači da se jedino ovdje pojavljuju. Zbog toga do sada zabilježene biljke i životinje na zapadnom Balkanu imaju izuzetan značaj za održavanje bioraznolikosti u Evropi. Međutim, trenutna zaštita prirodnih resursa je nedovoljna. Aspekti biodiverziteta rijetko se uzimaju u obzir prilikom definiranja razvojnih prioriteta i planova - uprkos činjenici da bioraznolikost osigurava hranu, doprinosi održavanju čistog zraka i vode, te pruža visoku socio-kulturnu i ekonomsku vrijednost (npr. u vidu domaćih proizvoda i mogućnosti za razvoj turizma).

Biološka raznolikost posebno je ugrožena u ruralnim, planinskim, šumskim i obalnim područjima. Glavni uzroci su nepravilno korištenje zemljišta, urbanizacija, izgradnja infrastrukture, pretjerano korištenje tla, intenziviranje ili napuštanje poljoprivrede, te klimatske promjene. U jugoistočnoj Evropi mnoge državne granice razdvajaju ekosisteme i područja od visokog ekološkog značaja. To ukazuje na potrebu, ali i priliku za održivu zaštitu i korištenje tih zajedničkih resursa putem prekogranične regionalne saradnje.

Ulazak u Evropsku uniju (EU) je zajednički cilj zemalja Jugoistočne Evrope. Međutim, veliki izazov zemljama predstavlja usaglašavanje s kompleksnim evropskim okolišnim zakonodavstvom. Po pitanju biodiverziteta, to znači da su zemlje jugoistočne Evrope dužne provoditi Direktivu o pticama, Direktivu o fauni, flori i staništima, te EU Strategiju o zaštiti biodiverziteta do 2020. godine. Sve zemlje Zapadnog Balkana obavezale su se očuvanju biološke raznolikosti u okviru međunarodnih sporazuma iz ove oblasti.

Cilj

Ojačana regionalna saradnja Zapadnog Balkana s ciljem ispunjavanja međunarodnih, posebno EU obaveza za očuvanje biološke raznolikosti.

Naš pristup

Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - Provedba sporazuma u oblasti biodiverziteta podržava regionalne projekte koji za cilj imaju provedbu EU strategije za zaštitu biodiverziteta putem ojačane regionalne saradnje. Projekt planira i provodi ove mjere zajedno s partnerima iz jugoistočne Evrope. Pored saradnje s vladinim institucijama za očuvanje prirode, biodiverziteta i upravljanje okolišem, projekt također sarađuje s tijelima nadležnim za turizam, poljoprivredu i šumarstvo, energetiku i finansije, kao i s organizacijama civilnog društva i drugim relevantnim mrežama u regiji. Pored navedenog, projekt potiče umrežavanje i partnerstva s regionalnim i bilateralnim projektima GIZ-a, kao i s međunarodnim organizacijama i inicijativama. Ostvareni kontakti osiguravaju veću učinkovitost i bolju koordinaciju provedenih mjera, te pomažu provedbu novih strategija kako bi se koncept biološke raznolikosti etablirao na političkom i institucionalnom nivou.

Uz učešće svih partnerskih zemalja jugoistočne Europe, projekt je fokusiran na sljedeće mjere:

  • Upravljanje informacijama i izvještavanje: u okviru ove mjere, projekt jača kapacitete partnera za izvještavanje u skladu s Konvencijom o biološkoj raznolikosti i drugim EU zahtjevima (npr. mreža Natura 2000).
  • Ocjenjivanje i vrednovanje ekosistemskih usluga: ova mjera je posvećena određivanju vrijednosti biološke raznolikosti i ekosistema u kontekstu planiranja razvoja u određenim ciljnim sektorima (npr. turizam i poljoprivreda), te objavljivanju rezultata s ciljem unapređenja budućeg donošenja odluka u ovoj oblasti.
  • Platforma organizacija civilnog društva za očuvanje biodiverziteta: cilj ove mjere je podrška umrežavanju organizacija civilnog društva koje se bave očuvanjem biološke raznolikosti. Projekt također podržava članice mreže u sprovedbi regionalnih kampanja za podizanje svijesti javnosti u ovoj oblasti.
  • Prekogranično upravljanje ekosistemima: ova mjera doprinosi jačanju prekogranične saradnje za očuvanje i zajedničko korištenje prirodnih resursa u regiji Sharr/ Šar Plannine / Korab-Koritnik (Kosovo, Sjeverna Makedonija i Albanija).
  • Radna grupa za biodiverzitet: ova mjera podržava rad Radne grupe za biodiverzitet, koja je međuvladino savjetodavno tijelo Regionalne radne grupe za okoliš, u cilju ostvarivanja uloge zagovaračkog tijela za očuvanje biološke raznolikosti kao teme u procesu EU integracija.