Реформа управління на сході України

Стислий опис проекту

Назва: Реформа управління на сході України
Замовник: Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
Країна: Україна
Політичний партнер: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Загальна тривалість: 2010 - 2016

Вихідна ситуація

Система державного управління України відзначається високим ступенем централізації. Попередні спроби проведення реформ зазнавали невдачі передусім через конфлікти між представниками політичної еліти. У середині 2009 року Уряд України оголосив про початок проведення масштабних реформ. Після формування нового уряду на початку 2014 року особливого значення набули децентралізація та проведення адміністративної реформи. Готовність до проведення реформ базується на усвідомленні того, що громади недостатньо якісно виконують покладені на них завдання. Це виявляється перш за все у низькій якості надаваних ними послуг.

Криза, яка триває в Україні з 2014 року, а також важкі бої на Сході країни призвели до вимушеного переселення великої кількості населення у межах України. Значно серйознішими стали виклики, які стоять перед громадами, що приймають до себе вимушених переселенців.

Слабкі адміністративні структури та відсутність правових рамкових умов у довгостроковій перспективі можуть призвести до подальшої дестабілізації інших регіонів країни.

Мета

Органи місцевого самоврядування та державні інституції застосовують вдосконалені інструменти та процедури для більш ефективного та стабільного надання муніципальних послуг.

Методи роботи

За дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку (BMZ), GIZ надає підтримку Уряду України у процесі реформ. Діючий український уряд оголосив своєю метою посилення повноважень громад та регіонів (областей). Проект надає партнерам з реалізації консультаційну підтримку з підвищення ефективності адміністративних послуг, сприяє розвиткові міжмуніципальної співпраці та реалізує тренінгові заходи. Відповідні комунальні підприємства отримують консультаційну підтримку від GFA Consulting Group з підвищення ефективності своїх послуг технічного характеру (водопостачання та водовідведення, утилізація відходів). Окрім цього, проект також допомагає підвищити рівень компетенції регіональних та національних інституцій задля підтримки зусиль громад з удосконалення їх послуг та залучення до політичного діалогу з питань децентралізації досвіду та нових знань, отриманих у ході роботи на місцевому рівні. Проект також надає підтримку громадам у розміщенні вимушених переселенців.

Результати

Найбільш відчутним та сталим є вплив у сфері реформи адміністративних послуг: наразі відкрито чотири центри надання адміністративних послуг, у рамках проекту відкриваються нові центри. Послуги для громадян надаються з більшою прозорістю, швидше та ефективніше. Дослідження громадської думки свідчить про те, що ставлення споживачів до адміністративних послуг суттєво покращилося. Концепція центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) та відповідні зміни у адміністративних процедурах є обов’язковими для всіх міст України з кінця 2012 року. Досягнення проекту слугують прикладом “кращих практик” та демонструють можливості гармонізації нормативно-правової бази України з європейськими стандартами, а досвід пілотних міст є цінним надбанням для інших громад, які у найближчому майбутньому реформуватимуть свої послуги.
Крім того, міжмуніципальне співробітництво (ММС) було представлено як інструмент для економічно обґрунтованого надання публічних послуг. Проекти міжмуніципального співробітництва було реалізовано у сферах охорони здоров’я, управління, економічного розвитку та утилізації відходів.

Також було проведено інтенсивне навчання з фінансового менеджменту для представників пілотних комунальних підприємств. Нові бізнес-плани комунальних підприємств враховують принципи фінансового менеджменту та розраховані з огляду на необхідність рентабельної роботи. Відповідні суб’єкти наразі можуть презентувати фінансовим інституціям прозорі та фінансово виважені проекти і вже залучили нові кошти для їх реалізації.