Консультаційний фонд підтримки асоціації Україна-ЄС

Стислий опис проекту

Назва: Консультаційний фонд підтримки aсоціації Україна-ЄС
Замовник: Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
Країна: Україна
Стратегічний партнер: Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
Загальна тривалість: 2018 до 2020

Український та Європейський прапори у снігу на Майдані у Києві.

Вихідна ситуація

Україна – друга за розмірами держава в Європі. Водночас вона є однією з найбідніших європейських країн. Щоб покращити умови життя в країні, політики та громадяни України прагнуть до зближення з Європейським Союзом. Добробут для України має забезпечити, передусім, ефективна економічна співпраця з ЄС. 

Підписана у 2014 році Угода про асоціацію між Україною та ЄС (далі - Угода про асоціацію) має на меті, окрім реформи системи державного управління, створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, що серед іншого передбачає поступове обопільне скасування/зниження ставок увізного мита на товари, підвищення конкурентоспроможності українських товарів та запровадження Україною правових і економічних стандартів ЄС.

Проте реалізація реформ залишається серйозним викликом: в Україні не вистачає відповідних ресурсів на інституційному та кадровому рівні. Проведення реформ сповільнюється через неефективні структури і робочі процеси, а також надмірну забюрократизованість. Основні суб’єкти реформ не можуть виконувати свої координуючі функції з питань зближення з ЄС, а галузевим міністерствам не вистачає чіткої орієнтації і можливості обмінюватися досвідом та знаннями. Висококваліфіковані фахівці часто віддають перевагу приватному сектору економіки через кращу оплату праці. Через це Україна і надалі перебуває в стані економічної стагнації, а Європейська Комісія відзначає лише незначний прогрес у реалізації реформ.

Мета

Покращення умов для впровадження Угоди про асоціацію (УА) між Україною та Європейським Союзом (ЄС).

Україні потрібні висококваліфіковані експерти за напрямком ЄС. Співробітниця GIZ, яка робить свій внесок.

Методи роботи

За дорученням Федерального уряду Німеччини GIZ надає Уряду України підтримку в реалізації Угоди про асоціацію. Ключову роль у цьому відіграє співпраця з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції (далі - Урядовий офіс), який узгоджує заходи, спрямовані на зближення з Європейським Союзом. Задля досягнення своїх амбітних цілей Урядовий офіс за підтримки GIZ розробляє нові стратегії та підходи.  Працівники Урядового офісу навчаються управляти проектами та знаннями. Завдяки чіткому розподілу повноважень та постійному фаховому обміну з відповідними суб’єктами в рамках нових мереж контактів підвищується ефективність роботи.

Урядовий офіс потребує фахової підтримки з боку відповідних міністерств, щоби бути компетентним учасником переговорів з ЄС. Відповідно, необхідно забезпечити працездатність міністерств, відповідальних за імплементацію Угоди про асоціацію. GIZ надає консультаційну підтримку інституціям у виробленні змістовної позиції з різних питань та в адаптації їхніх послуг до вимог, пов’язаних з Угодою про асоціацію. Міністерства спільно з Урядовим офісом створюють нові процеси та докладають зусиль для забезпечення ефективної комунікації. У такий спосіб Урядовий офіс перетворюється на координаційний центр з питань співпраці з ЄС, який задає необхідний напрям для роботи галузевих міністерств з реалізації реформ.

Свіжі ідеї щодо імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС.

Результати

Українські міністерства у багатьох випадках не мають чітких інструкцій, як саме вони повинні виконувати свої завдання з реалізації реформ, передбачених Угодою про асоціацію. GIZ та Урядовий офіс заохочують міністерства до реалізації на конкурсних засадах проектів, які стосуються реформ зі зближення з ЄС. Спільно з представниками бізнесу та громадянського суспільства органи державної влади можуть вносити пропозиції, які стосуються, наприклад, створення платформи для обміну інформацією або посібників із застосування директив ЄС. Після конкурсного відбору проектів Урядовим офісом GIZ щороку підтримує до 5 проектних команд у рамках «EU Association Lab” (конкурсу проектів з питань асоціації з ЄС), де учасники впродовж 6 місяців отримують фаховий супровід - від розробки ідеї до реалізації пілотного проекту. Вони разом шукають необхідних експертів, розробляють методи реалізації проекту і таким чином відкривають шлях до втілення мети.

Окрім цього, до 2020 року понад 450 фахівців та керівників державних інституцій України отримають необхідні знання для адаптації власних функціональних напрямів до стандартів ЄС. Нові робочі процеси та послуги допоможуть їм удосконалити структуру своєї роботи та покращити її результати. У такий спосіб буде досягнуто прогресу в реалізації реформ, необхідних для зближення з ЄС.

ІНШІ МОВИ

ЗАВАНТАЖИТИ