Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice

Descriere

Denumirea proiectului: Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice
Comandat de: Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ)
Tara: Republica Moldova
Agenția de executare: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Termen de executare: 2016 - 2018

 

MEPA1_Invest_comp_rdax_350x233

Context

Dezvoltarea economică în Republica Moldova nu are până în prezent anvergura necesară pentru a conduce la  o creștere durabilă de amploare. Lipsa perspectivelor pe piața muncii precum şi a încrede-rii în  capacitatea statului de a efectua reforme sunt doar câteva din motivele pentru emigrarea popu-laţiei în căutarea unui loc de muncă. . În comparaţie cu ţările vecine din regiune,  Republica Moldova nu dispune de suficiente  resurse naturale, forță de muncă și infrastructură. Condiţiile de bază pentru investiții în economie nu sunt asigurate în totalitate datorită deficiențelor din sistemul judiciar. 

Scopul reformelor este de a promova şi spori atractivitatea Republicii Moldova ca destinație pentru investiții și locație de afaceri. Prioritățile includ îmbunătățirea generală a mediului de afaceri și a clima-tului investițional, atragerea potențialilor investitori (atât locali, cât și internaționali), precum și acorda-rea suportului celor care deja au investit în țară. Argumentele cheie care joacă în favoarea Republicii Moldova sunt costurile scăzute ale forței de muncă la nivel european, dar și faptul că Moldova este semnatara unei serii de acorduri internaționale de liber schimb.

Obiectiv

Factorii de decizie publică promovează investițiile sectorului privat orientate spre crearea locurilor de muncă.
 

Abordare

Proiectul consiliază Cabinetul Prim-Ministrului, Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei și Infrastruc-turii, precum și Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova, subor-donată Ministerului. De asemenea, proiectul oferă suport Comisiei parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Consilierea în domeniul politicilor economice este concentrată în special în capitala Chișinău, în timp ce  promovarea locațiilor individuale pentru investiții se extind și în alte regiuni ale țării, în spe-cial în cele cu deficiențe structurale. 

Proiectul în derulare a semnat adițional un contract de cofinanțare cu Biroul de Cooperare al Elveției  (SDC) în calitate de donator terțiar, prin intermediul căruia serviciile de consultanță în politici economice și de promovare a investițiilor se vor extinde atât regional, cât și tematic.

Serviciile de consultanță oferite acoperă trei arii de intervenție:

  • Îmbunătățirea condițiilor pentru investiții. Propunerile de reforme, care au ca scop depășirea barierelor birocratice și tehnice în ceea ce privește investițiile și simplificarea procedurilor sunt în proces de elaborare. Implicarea mediului de afaceri în elaborarea propunerilor de reformă joacă un rol esențial.
  • Consolidarea serviciilor de promovare a investiţiilor. Guvernul Republicii Moldova va fi în măsură să susțină promovarea proiectelor investiționale existente și potențiale în vederea creării  locurilor de muncă, prin oferirea serviciilor la solicitare. Aceste servicii includ, pe lângă furnizarea materialelor informaționale, și asistența individuală acordată companiilor investitoa-re.
  • Consolidarea structurilor regionale de suport în afaceri. Proiectul va oferi suport instituțiilor la nivel regional (cum ar fi Agențiile de Dezvoltare Regională), în vederea dezvoltării serviciilor acordate atât Întreprinderilor Mici și Mijlocii locale, cât și persoanelor defavorizate / cu risc înalt de sărăcie. 

GFA Consulting Group și Berlin Economics oferă suport proiectului la îmbunătățirea calității serviciilor de atragere a investițiilor. Astfel, vor fi elaborate studii de fezabilitate pentru 3 locații de afaceri.
Particip GmbH și AVENSA (Moldova) oferă suport proiectului la elaborarea politicilor economice, care ar îmbunătăți climatul de afaceri în țară.
 

MEPA3_Policy_comp

Rezultate

Cu suportul proiectului, unele companii străine au reușit deja să se consolideze în industria furnizorilor de automobile, sectorul textil și agricol, contribuind astfel la crearea a câteva mii locuri de muncă, în special în cadrul industriei prelucrătoare. Aceste companii au fost însoțite și susținute prin consultanță în colaborare cu Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO). Ca urmare, sunt exportate de ex. cablaje pentru automobile și produse textile pentru pro-ducători și furnizori renumiți de automobile. În prezent, mai multe companii locale beneficiază de contacte de afaceri noi,  având asigurate contracte de furnizare a jucăriilor de pluș și bunurilor din metal, spre exemplu. 

Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova au beneficiat de serviciile de consultanță ale proiectului la elaborarea a cel puțin 40 decizii guvernamentale și legislative, cu scopul îmbunătățirii climatului de afaceri. Astfel, sa reușit, spre ex., elaborarea unei legislații fiscale favorabile pentru investiții, cât și modificarea reglementărilor vamale în favoarea economiei și simplificarea înregistrării noilor companii.